தமிழில் அச்சுப் பண்பாடு : சீர்திருத்தக் கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லீம்களும்

முதல் சீர்திருத்தக் கிறிஸ்துவ மறை பணியாளர் ஸீகன்பால்க் தரங்கம்பாடியில் தரை இறங்கி 30 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில் அவர் தமிழுக்கும், அச்சு ஊடகத்திற்கும் தன்னை ஒப்புவித்ததும், தமிழ் முஸ்லீம்கள் அச்சு பதிப்பு துறையில் ஆற்றியுள்ள அரும்பணிகளும் அ.மார்கஸின் விசாலான பார்வையில் அமைந்த கட்டுரை நூல் இது.

 50.00

SKU: VB0059 Category:

Additional Information

Weight 0.1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழில் அச்சுப் பண்பாடு : சீர்திருத்தக் கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லீம்களும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *