புதிர்களை விடுவித்தல்

பெண் என்ற பாலின அடையாளத்தினால் மட்டுமே ஒருவர் எழுதிவிடுவதால் அவரது எழுத்துக்கள் பெண்ணியம் சார்ந்த்தாகிவிடுமா என்ற கேள்விகளுக்குப் பெண் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளைப் பற்றிய தனது விரிவான பார்வையையும் பதிவு செய்துள்ளார்.

 120.00

SKU: VB0065 Category:

Additional Information

Weight 0.2 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புதிர்களை விடுவித்தல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *