இசைக்குறிப்புகளை மொழிபெயர்த்தல்

நாசியில் ஒட்டிய அவர் மலரின் வாசத்தை சுமந்தலைகிறார். அவளின் பார்வை ஓவியங்களாகவும் வரைந்து பார்க்கிறார். சாலை விபத்தில் குடல் பிதுங்கிய நாயை நினைத்து இரத்தம் கசிகிறார். அதனூடே அந்தாற்றத்திற்கு மூக்கைப் பொத்தி வேடிக்கை பார்க்கும் நவீன மனிதரகளையும் பதிவு செய்தவர், தன் ஊரின் தாமிரபரணி ஈரத்தை காயாமல் சுரந்தூற்றுகிறார்.

 90.00

SKU: VB0102 Category:

Additional Information

Weight 0.11 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இசைக்குறிப்புகளை மொழிபெயர்த்தல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *