எனவே

முதல் தொகுதியைப்போல் எளிமையும், நேரடித் தன்மையுமான கவிதைகள் இத்தொகுப்பிலும் உண்டு, எனினும் புதிய படிமங்களால் வியக்கவும் வைக்கிறார். கணவன் மனைவிக் கிடையேயான ஏமாற்றுதலை ஒரு எளிய பகடியின் மூலம் சாடிச் செல்கிறார்.

‘‘மழை பெய்த இரவின்

ஈசல்களாய்

உன் நினைவுகள்

மயக்கும் அரிக்கேன்

விளக்கொளியில்’’

 40.00

SKU: VB0100 Category:

Additional Information

Weight 0.09 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எனவே”

Your email address will not be published. Required fields are marked *