சரியும் மரத்திடீருந்து வெளியேறும் குருவிகள்

எளிமையையும், எதார்த்தத்தையும் தன் கவிதைகளெங்கும் தெளித்துவிடுகிறார். தனிப்படகில் செல்லும் தன் பயணம் ஒரு கரையைத் தேடி அல்ல; சூரியனின் வெப்பமும் சந்திரனின் குளிரும் இல்லாத ஓர் இடத்தை அடையும்வரை என்று தனித்த கவிப் பயணத்தைக் கொண்டவை ஓவியர் சந்ருவின் கவிதைகள்.

 

 60.00

SKU: VB0092 Category:

Additional Information

Weight 0.13 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சரியும் மரத்திடீருந்து வெளியேறும் குருவிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *