பறவை தினங்களைப் பரிசளிப்பவன்

அன்புதான் இவருக்கு சுவாசமாயிருக்கிறது.

அன்புதான் இவரின் இருட்டுக்கு ஒளியூட்டுகிறது

அன்புதான் இவரின் ஆன்மாவை அலங்கரிக்கிறது, இவர்

உலகத்தின் கதவுகளை திறந்துவிடுகிறது.

அதே அன்புதான் இவரின் எழுதுகோலுக்கும் மை ஆகிறது.

 90.00

SKU: VB0113 Category:

Additional Information

Weight 110 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பறவை தினங்களைப் பரிசளிப்பவன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *