காக்காச் சோறு

யாரும் பொறாமைப்படுகிற மொழி விமலனுடையது. சில கதைகள் நம்மை அதிர வைக்கின்றன. சில கதைகள் வாசகனோடு உரையாடிக் கொண்டே கூட வருகின்றன. இப்புவிப் பரப்பில் தன் கண்ணுக்குள் கிளம்பியிருக்கிற எழுத்து, அவரது மனசைப் போல மென்மையானதும் விசாலமானதுமாகிறது.

 70.00

SKU: VB0004 Category:

Additional Information

Weight 0.17 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “காக்காச் சோறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *