கூடுகள் சிதைந்தபோது

நவீன காலத் தமிழ் இலக்கியதிலேயே சிறுகதை, பொலிவுடன் வளர்ந்துள்ள ஓர் இலக்கிய வகையாகும். புதுமைப்பித்தன் பரம்பரை என்றுகூடச் சொல்லலாம். அதிலிருந்து அந்த நீண்ட செழிப்பான தமிழ்ச் சிறுகதை பாரம்பரியத்தில் நிலையாக இடம் வேண்டுமானால் இதுபோன்ற கதைகளை இவர் எழுத வேண்டும்.

 120.00

SKU: VB0012 Category:

Additional Information

Weight 0.22 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கூடுகள் சிதைந்தபோது”

Your email address will not be published. Required fields are marked *