பா.செயப்பிரகாசம் கதைகள்

கரிசல் காட்டு எழுத்தில் கி.ரா.வுக்கு அடுத்த இடத்தில் எப்போதும் பா.செயப்பிரகாசத்திற்கென ஒரு தனி இடமுண்டு.

இயல்பாகவே கவித்துவ மொழி கைவரப்பெற்ற பா.செயப்பிரகாசத்தின் எழுத்தின் வசீகரம் எக்காலத்திலும் மங்காத வலிமை பெற்றவை.

 1,100.00

SKU: VB0040 Category:

Additional Information

Weight 1.8 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பா.செயப்பிரகாசம் கதைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *